Projekt se financira iz EGP financijskog mehanizma (2014. - 2021.) i Državnog proračuna RH

Search
Close this search box.

Prva edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika Katoličke osnovne škole u Virovitici

Edukaciju pod nazivom „Microteaching u timskom planiranju učenja, poučavanja i vrednovanja STEM vještina“ održao je ravnatelj Katoličke osnovne škole u Virovitici Ivan Mikolić.
Na edukaciji učiteljice su pobliže upoznate s metodom microteachinga kao aktivnošću koje će pridonijeti kvalitativnom razvoju metodike nastavnog procesa i načina profesionalnog razvoja.

 

Edukaciju pod nazivom „Microteaching u timskom planiranju učenja, poučavanja i vrednovanja STEM vještina“ održao je ravnatelj Katoličke osnovne škole u Virovitici Ivan Mikolić.
Na edukaciji učiteljice su pobliže upoznate s metodom microteachinga kao aktivnošću koje će pridonijeti kvalitativnom razvoju metodike nastavnog procesa i načina profesionalnog razvoja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

POSLJEDNJA DOGAĐANJA:

Kontaktirajte nas