Projekt se financira iz EGP financijskog mehanizma (2014. - 2021.) i Državnog proračuna RH

Search
Close this search box.

Uspješno završena još jedna radionica u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi

Učitelji Katoličke osnovne škole u Požegi danas su sudjelovali na trećoj radionici u okviru projekta ”Ready-STEM-Grow” koji se financira sredstvima iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Predavač je bila magistra pedagogije Maja Jerčić.

Cilj edukacije bio je razumijevanje STEM pristupa učenju i poučavanju iz pedagoške perspektive te razvoj vještina koje pridonose lakšem korištenju digitalnih alata. Pored navedenoga učitelji su imali mogućnost steći nova znanja i kompetencije vezane za izradu jednostavnijih web stranica u kontekstu integracije STEM pristupa prilikom obrade nastavnih sadržaja te upoznati se sa STEM aktivnostima koje je moguće provoditi s dostupnim materijalima.

Facebook
Twitter
LinkedIn

POSLJEDNJA DOGAĐANJA:

Kontaktirajte nas