Projekt se financira iz EGP financijskog mehanizma (2014. - 2021.) i Državnog proračuna RH

Search
Close this search box.

“Čime mjerimo tlak zraka?” – STEM radionica u KOŠ u Novskoj

Učenici šestog razreda Katoličke osnovne škole u Novskoj sudjelovali su na još jednoj STEM radionici pod nazivom “Čime mjerimo tlak zraka?”. Radionicu je provela učiteljica geografije Ivana Toth. Učenici su naučili što je tlak zraka te kako se mijenja s porastom nadmorske visine. Jedna od aktivnosti na radionici je bila izrada barometra – instrumenta za mjerenje tlaka zraka. Uz pomoć sprave za mjerenje tlaka zraka učenici su uspoređivali visoki i niski tlak zraka. Koristeći sinoptičku kartu učenici su razlikovali anti ciklonu i ciklonu te su očitavali mjerne vrijednosti tlaka zraka.

Projekt je financiran iz EGP financijskog mehanizma i Drževnog proračuna RH. Nositelj projekta je Požeška biskupija.

Facebook
Twitter
LinkedIn

POSLJEDNJA DOGAĐANJA:

Kontaktirajte nas