Projekt se financira iz EGP financijskog mehanizma (2014. - 2021.) i Državnog proračuna RH

Search
Close this search box.

STEM i entomologija – izrada školske zbirke

STEM je način rada. STEM je kreativan pristup znanosti. STEM je ideja. STEM su radionice pod nazivom “STEMovci izrađuju entomološku zbirku” koje je u 7.a (24.4.), 7.b (2.5.), 6.b (23.5.) i 6.a (24.5.) Katoličke osnovne škole u Požegi održala edukatorica Mirna Puđa.

Uz prethodno obavljen terenski rad, učenici su pragmatično spojivši biologiju, matematiku i informatiku imali mogućnost izraditi i za širu javnost pripremiti vlastite entomološke eksponate. Ujedinivši stečena znanja i kreativna rješenja nastala je prava mala školska zbirka kukaca.

*Projekt “Ready-STEM-Grow” financira se iz sredstava osiguranih iz Financijskog mehanizma EGP-a i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Nositelj projekta je Požeška biskupija.

Facebook
Twitter
LinkedIn

POSLJEDNJA DOGAĐANJA:

Kontaktirajte nas