Projekt se financira iz EGP financijskog mehanizma (2014. - 2021.) i Državnog proračuna RH

Search
Close this search box.

STEM istraživanje i eksperimentiranje na putu napretka u matematici i poduzetništvu – edukacijski program

Aktivnost će biti održana 11. siječnja 2024. godine od 7 do 8 sati u kabinetu matematike u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi. Voditelj aktivnosti bit će Josip Blagojević, mag. math.

Facebook
Twitter
LinkedIn

POSLJEDNJA DOGAĐANJA:

Kontaktirajte nas