Projekt se financira iz EGP financijskog mehanizma (2014. - 2021.) i Državnog proračuna RH

Search
Close this search box.

Održan edukacijski program ”STEM istraživanje i eksperimentiranje na putu napretka u matematici i poduzetništvu”

U okviru projekta Ready-STEM-Grow za učenike 6. i 7. razred KOŠ-a u Požegi 11. siječnja 2024. godine organizirana je aktivnost/edukacijski program koja se odnosila na dodatni angažman u STEM-u, IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu, a sve u skladu s njihovim individualnim potrebama. Tema programa bila je ”STEM istraživanje i eksperimentiranje na putu napretka u matematici i poduzetništvu” te je njezin odabir utemeljen na principu aktualnosti i praktične primjene. Budući da se većina prisutnih učenika svakodnevno susreće s matematičkim izazovima u redovitoj nastavi, ova aktivnost imala je zadatak olakšati i približiti im matematičke aktivnosti kroz STEM te im pomoći u savladavanju teškoća u učenju. Također, svrha ove aktivnosti bila je animirati učenike u rješavanje problemskih zadataka na kreativan način i uz pomoć STEM opreme koja je nabavljena u okviru projekta. Ono što je najvažnije za napomenuti jest da je napravljena balansirana i učinkovita korelacija između matematike i poduzetništva.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

POSLJEDNJA DOGAĐANJA:

Kontaktirajte nas